Lô kép bằng, lô kép lệch, lô kép âm

Lô kép bằng, lô kép lệch, lô kép âm