be1bb99-se1bb91-kc3a9p-trong-lc3b4-c491e1bb81-1

Kép lệch, kép bằng, sát kép, kép âm là gì và gồm những số nào