Nằm mơ thấy máy bay là điềm tốt hay xấu, đánh lô con gì?