KINH NGHIỆM CHỌN LÔ CẶP NUÔI CHUẨN NHẤT

KINH NGHIỆM CHỌN LÔ CẶP NUÔI CHUẨN NHẤT Những cách chọn lô cặp nuôi phải đảm bảo những lý thuyết và những quy luật, tuy nhiên yếu tố quan trọng chính là cách tính toán một cách cẩn thận và chính xác. Chọn lô cặp nuôi 3 ngày theo kết quả sổ xố. Nếu hôm nào có […]

See More